Datenschutz

Privacy

Privacyverklaring

Hierbij informeren we u over gegevens die bij het gebruik van deze websites verzameld, verwerkt en gebruikt worden.

I. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Yahee GmbH
Directeur: Tobias Gutekunst
Hans-Grüninger-Weg 11
71706 Markgröningen

Telefoonnummer: +49 (0) 7145 / 969850
Faxnummer: +49 (0) 7145 / 9698550
E-mail: info@yaheetech.de

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

In zoverre navolgend niet anders aangegeven geldt met betrekking tot de wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens het volgende:

Voor zover er voor de verwerkingsprocessen van persoonlijke informatie toestemming aan de betroffen persoon wordt gevraagd, dient art. 6 par. 1 lid a DS-GVO (verordening (EU) 2016/679) als wettelijke basis. Wettelijke basis bij de verwerking van persoonlijke gegevens, die tot het doorvoeren van een contract, waarin de contractpartij de betroffen persoon is, noodzakelijk is, is art. 6 par. 1 lid b DS-GVO (verordening (EU) 2016/679). Deze geldt ook voor de verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn om maatregelen door te voeren in de voorbereiding van het contract. Indien een wettelijke verplichting, waaraan wij onderhevig zijn, noodzakelijk is voor het verwerken van persoonlijke gegevens dient art. 6 par. 1 lid c DS-GVO (verordening (EU) 2016/679) als wettelijke basis. Maken vitale belangen van de betroffen persoon of van een van de andere natuurlijke personen een verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk dan is de wettelijke basis voor de verwerking art. 6 par. 1 lid d DS-GVO (verordening (EU) 2016/679). Is de verwerking noodzakelijk om een gegrond belang van ons bedrijf of van een derde te beschermen en wegen de belangen, grondrechten en primaire vrijheden van de betroffene niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang dan dient art. 6 par. 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679) als wettelijke basis voor de verwerking. In dit geval delen wij u de door ons of door een derde behartigde belangen afzonderlijk mee.

2. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Persoonlijke gegevens van een betroffen persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra die voor het bereiken van het doel van het verzamelen niet meer noodzakelijk zijn, in zoverre wettelijke bepalingen niet een langere bewaartermijn voorschrijven.

3. Veiligheid van gegevens

Ter bescherming van de veiligheid van uw gegevens wordt bij het bezoek van onze websites gebruik gemaakt van het verbreide SSL-protocol (Secure Socket Layer). Wij maken gebruik van andere geschikte technische en organisationele veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallige en voorgenomen manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, beschadiging of tegen onbevoegde toegang van derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

III. Verwerking van gegevens

1. Gebruiksgegevens

1.1 Bij een bezoek met slechts informatieve doeleinden van onze websites verzendt uw internetbrowser uit technische redenen automatisch gegevens aan onze webserver respectievelijk hostingaanbieder. Hieronder vallen:

  • Datum en tijdstip van het bezoek
  • URL van de doorverwijzende website
  • Inhoud van de opgevraagde informatie (concrete website)
  • Toegangsstatus (gegevens gevonden of gegevens niet gevonden)
  • Browser (type, versie en taal)
  • Verschil in tijdzone tot Greenwich Mean Time (GMT)
  • IP-adres en internet acces provider
  • Verzonden hoeveelheid data
Deze gegevens worden standaard in de logfiles van het systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker voeren wij niet door.

1.2 De hierboven genoemde gegevens worden gebruikt om het gebruik van de websites, het garanderen van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en het optimaliseren van het internetaanbod mogelijk te maken. Een analyse van het IP-adres van de gebruiker gebeurt alleen in het geval van een aanval op de net-infrastructuur. Een verdere verwerking van de gegevens gebeurt in elk geval in anonieme vorm voor statistische doeleinden. Hieruit volgt ook ons gegronde belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679).

1.3 De gegevens worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van het verzamelen niet meer noodzakelijk zijn. In het geval van het vastleggen van gegevens om de website voor te bereiden is dat het geval wanneer de sessie beëindigd is. In het geval van het bewaren van gegevens in logfiles is dat doorgaans na uiterlijk zeven dagen het geval. Een langer bewaren is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen automatisch verkort, zodat de gebruiker niet meer achterhaald kan worden.

1.4 Wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 par. 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679)

1.5 Het verzamelen van gegevens om de websites voor te bereiden en het bewaren van gegevens in logfiles is voor het functioneren van de websites noodzakelijk. Er bestaat in zoverre geen mogelijkheid tot weigering.

2. Gebruik van cookies

2.1 Aanvullend op de eerder genoemde gegevens gebruiken wij op onze websites zogenaamde cookies. Het gaat hierbij om tekstbestanden die op de gegevensdrager van uw apparaat worden opgeslagen. De cookies maken het mogelijk uw browser aan de hand van een kenmerkende volgorde van tekens eenduidig te identificeren. Onmiddellijke kennis over uw identiteit ontvangen wij daardoor niet.

2.2 Doel van het gebruik van cookies is om het gebruik van ons internetaanbod eenvoudiger, algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken en de kwaliteit van onze websites en de inhoud te verbeteren. Hieruit volgt ook het gegronde belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679).

2.3 Enkele van de geplaatste cookies worden na het sluiten van alle browservensters automatisch weer verwijderd (zogenaamde session cookies). Zonder het gebruik van zulke session cookies zou u door ons systeem op elke pagina als nieuwe, onbekende gebruiker worden gekenmerkt. Enkele functies van onze websites zouden dan niet mogelijk zijn. Andere cookies blijven bewaard op uw apparaat en zorgen ervoor dat uw browser bij het volgende bezoek weer wordt herkend (zogenaamde persistant cookies). Deze worden na een voorgegeven tijdsduur, die per cookie kan verschillen, automatisch weer verwijderd. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Dit kunt u in de veiligheidsinstellingen van uw browser op elk moment deactiveren of beperken. Hier kunt u ook reeds opgeslagen cookies verwijderen. Details hierover vindt u via de helpfunctie van uw browser. Wij wijzen u erop dat het toestaan van cookies de basis vormt voor enkele functies van onze websites. Bij het weigeren van cookies zijn enkele functies van onze websites niet beschikbaar of worden websites niet correct getoond.

2.4 Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van cookies is art. 6 par. 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679).

3. Gebruik van Google Analytics

3.1 Wij maken op de pagina´s van dit internetoptreden gebruik van de internet-analysedienst Google Analytics van Google LLC, 1600, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics is ook gebaseerd op cookies. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze websites wordt doorgaans aan een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Wij hebben op al onze websites Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" uitgebreid, waardoor een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) wordt gegarandeerd. Het met de gebruiksinformatie verzonden IP-adres wordt door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in een andere verdragsstaat van deze overeenkomst over de Europese economische zone verkort voordat de gegevens aan een server van Google in de Verenigde Staten worden verzonden. Alleen in bijzondere gevallen vindt de verkorting pas op de servers in de Verenigde Staten plaats.

3.2 Google gebruikt de verzonden informatie in opdracht van ons om de websites te analyseren, rapporten over de activiteiten op de websites op te stellen en om verdere met het gebruik van de websites en met het internetgebruik verbonden diensten uit te voeren. Deze gegevens maken het voor ons mogelijk om deze websites en de gebruiksvriendelijkheid voortdurend te verbeteren. Hieruit volgt ook het gegronde belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679).

3.3 Het in het kader van Google Analytics door de browser van het verbonden systeem verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Verdere informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u hier en hier.

3.4 Om het verzamelen van gegevens door Google Analytics te verhinderen klikt u op de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoek van deze websites verhindert: weigeren (opt-out) uitvoeren.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de verzameling van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de websites gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google te verhinderen door middel van de onder deze link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. U kunt het opslaan van cookies (inclusief de cookies van Google Analytics) daarnaast in de veiligheidsinstellingen van uw browser op elk moment deactiveren of beperken. Daar bestaat ook de mogelijkheid om reeds opgeslagen cookies te verwijderen. Details hierover vindt u via de helpfunctie van uw browser.

3.5 Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en is onderhevig aan het EU-US privacy shield, wat het respecteren van het Europese privacyrecht dient te garanderen. Verder informatie hierover vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

3.6 Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens bij het gebruik van cookies ten behoeve van analyse is art. 6 par. 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679).

4. Google Fonts

4.1 Wij maken gebruik van het aanbod van Google Fonts van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Bij het oproepen van onze websites worden de benodigde lettertypes van een server van de aanbieder geladen om de teksten en lettertypes op website correct weer te geven. Daarbij worden met name uw IP-adres en de verwijzende URL, de URL van onze website, aan Google verzonden. Nadere informatie hierover vindt u hier: https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google, hier te raadplegen: https://policies.google.com/privacy?hl=de

4.2 Door het gebruik van Google Fonts kunnen wij een uniforme weergave van onze websites bereiken en de laadtijden optimaliseren. Hieruit volgt het gegronde belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679).

4.3 Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en is onderhevig aan het EU-US privacy shield, wat het respecteren van het Europese privacyrecht dient te garanderen. htps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

4.4 Wettelijke basis is art. 6 par. 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679).

5. Contact opnemen

5.1 Wij bieden u op deze websites de mogelijkheid om met ons contact op te nemen (bijvoorbeeld om ons een aanvraag over de toestand en/of beschikbaarheid van waren te sturen). Dit kan ofwel via het door ons aangeboden contactformulier ofwel via e-mail gebeuren. Kiest u voor de mogelijkheid tot contactopname via het contactformulier dan worden de in de velden ingegeven informatie aan ons verzonden en opgeslagen. Alternatief is een contactopname via het beschikbaar gestelde e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de met de e-mail verstuurde persoonlijke gegevens door ons automatisch opgeslagen.

5.2 Persoonlijke gegevens die in deze context aan ons verzonden worden, worden uitsluitend voor het verwerken van de bijbehorende aanvraag of het eventueel afhandelen van een contract gebruikt. Hieruit volgt ook het gegronde belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679).

5.3 De door u verstuurde gegevens worden verwijderd zodra die voor het bereiken van het doel van de verzameling niet meer noodzakelijk zijn. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betroffen kwestie sluitend opgehelderd is. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onbetroffen.

5.4 Wettelijke basis voor de verwerking van de in dit cijfer beschreven gegevens is art. 6 par. 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679). Is het doel van een contact het afsluiten van een contract of is het contact noodzakelijk om een contract of maatregelen ter voorbereiding ervan af te handelen dan is de toegevoegde wettelijke basis voor de verwerking art. 6 par. 1 lid b DS-GVO (verordening (EU) 2016/679).

IV. Overdracht van gegevens

Wij geven persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen door aan derden:

U heeft uw volgens art. 6 par. 1 lid a DS-GVO (verordening (EU) 2016/679) uitdrukkelijke toestemming hiervoor gegeven;
Het doorgeven is volgens art. 6 par. 1 lid b DS-GVO (verordening (EU) 2016/679) voor het afwikkelen van een contract met u noodzakelijk. In zoverre worden uw gegevens eventueel bijvoorbeeld aan het voor het betaalproces verantwoordelijke kredietinstituut en/of een logistiek bedrijf doorgestuurd. Er bestaat voor het doorgeven volgens art. 6 par. 1 lid c DS-GVO (verordening (EU) 2016/679) een wettelijke verplichting;
Het doorgeven is volgens art. 6 par 1 lid f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679) noodzakelijk om een gegrond belang te behartigen en er bestaat geen reden om aan te nemen dat u een zwaarwegend en beschermwaardig belang bij het niet-verdergeven van uw gegevens heeft.

V. Uw rechten als betroffene

1. Als wij persoonlijke gegevens van u verwerken dan bent u de betroffene in de zin van de DS-GVO (verodening (EU) 2016/679). U heeft de volgende rechten tegenover ons:

1.1 Recht op informatie (art. 15 DS-GVO (verordening (EU) 2016/679).

1.2 Recht op herstel (art. 16 DS-GVO (verordening (EU) 2016/679)

1.3 Recht op verwijdering (art. 17. DS-GVO (verordening (EU) 2016/679)

1.4 Recht op inperking van verwerking (art. 18 DS-GVO (verordening (EU) 2016/679)

1.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 DS-GVO (verordening (EU) 2016/679)

1.6 Recht op tegenspraak

U heeft het recht om uit redenen die uit uw bijzondere situatie ontstaan te allen tijde tegen de verwerking van de u betreffende persoonlijke informatie, die op basis van art. 6 par. 1 lid e of f DS-GVO (verordening (EU) 2016/679) wordt doorgevoerd, bezwaar te maken; dit geldt ook voor het op deze bepalingen gebaseerde profiling, dat echter bij ons niet plaatsvindt.

1.7 Herroepingsrecht

U heeft daarnaast het recht een mogelijke privacyrechtelijke toestemmingsverklaring met werkzaamheid voor de toekomst te allen tijde te herroepen (art. 7. par. 3 DS-GVO (verordening (EU) 2016/679). Door de herroeping van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot de herroeping doorgevoerde verwerking niet aangetast.

1.8 Recht op bezwaar bij een toezichthouder

U heeft ook het recht bezwaar te maken bij een toezichthouder op privacybescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

2. Uitoefenen van rechten

Om de in dit hoofdstuk genoemde rechten uit te oefenen alsook bij vragen en bezwaren over het gebruik van uw persoonlijke gegevens kunnen gebruikers van onze websites en eventueel op een andere manier betroffenen zich direct tot ons wenden. U bereikt ons via het e-mailadres datenschutz@yaheetech.de of via een brief aan het in hoofdstuk I. genoemde adres met het kenmerk "privacy".